[Advanced] Facebook Ads Auction Mechanism & Bidding – Part 3: Chuyện điên rồ gì xảy ra với giá thầu khi bạn tăng ngân sách

Well, hôm nay thật là một ngày đẹp giời. Bạn thu về được 20 đơn hàng, với chi phí trên mỗi đơn hàng chỉ 25k, còn các chỉ số thì đẹp long lanh. Bạn nhẩm nhanh nếu thế này muốn mua Audi mình chỉ cần gấp 10 lần doanh thu lên mỗi ngày, và thật […]

Đọc Tiếp