Bán Hàng Với LadiPage Mà Biết Những Điều Này Thì Bao Phê

5 Secret Tips thay đổi cách bạn bán hàng trên LadiPage từ nay về sauNếu mà áp dụng ngon lành là có thể từ 30k đơn/tháng lên 50k đơn/tháng như thanh niên này 1. ĐIỀU HƯỚNG KHÁCH HÀNG QUA Chatbot ĐỂ CÓ DATA Re-Marketing 0đ Bình thường thì ae sẽ lưu data khách hàng ở Google Sheet. Data thường … Xem thêm